top of page

Om oss

Suveren Rørmøbelfabrikk AS har mer enn 50 års erfaring som tilbyder og utvikler av tidsriktige produkter til sine respektive satsningsområder.

 


MØBLER:


Selskapet har alltid hatt fokus på ergonomi og funksjonalitet i sitt møbelprogram, noe som gjorde at SR var landets første tilbyder av avanserte hev og senkbare kontorbord. Etter hvert som dette har blitt standard møbler har vi utviklet oss videre mot spesialmøbler tilpasset 24/7/365 drift og der det er spesielle krav fra brukeren, myndighetene eller i forhold til det utstyr som skal anvendes på arbeidsstasjonen. Typiske brukermiljøer er prosessindustrien, miksestudio, redigering for TV og radio, vaktsentraler, røntgen og bildeanalyse, samt annen overvåkning av forskjellige art. I nyere tid er særlig kombinasjonen med overvåkningsmiljøer med integrerte operasjoner/samhandling viktig. Vi er også involverte i en rekke prosjekter der man fjernstyrer en operasjon eller prosess. Sist Avinors senter i Bodø, les mer her, og flere anlegg tilknyttet firkeindustrien, les mer.

UTEMILJØ:

Vi er en bransjeledende på å utvikle produkter til utemiljø basert på funksjonalitet og brukernytte. For tiden er etterspørselen stor etter produkter for utendørs trening, sånn som Norges mest kjente merke "Tufteparken" som er utviklet og produsert av oss fra starten. Tilrettelegging for sykling er også noe vi har en rekke produkter rettet mot. Mens man tidligere bar syklene i boden eller tok sykkelen med inn på kontoret, ser vi nå et stadig økende behov for smarte løsninger. Vi leverer derfor en rekke skur, sykkelhotell og overbygg for sykkelparkering. Vi har også toetasjes stativ som dekker behovet for nye bygg, der man vanligvis plasserer dette i en parkeringskjeller.

Utover dette leverer vi prosjektbaserte produkter til nybygg og restaureringsprosjekter. Suveren Rørmøbelfabrikk AS har et dynamisk arbeidsmiljø der vi våger å tenke nytt.

Vi kombinerer design og funksjonalitet for å oppnå kundetilfredshet.

KONSTRUKSJON, INGENIØRTJENESTER OG MEKANISK PRODUKSJON:

Vi er underleverandør til en rekke snekkermestre, interiørarkitekter o.l. Ofte er det prosjektrelaterte prosjekter, men også som fast underleverandør av komponenter som det er hensiktsmessig å produsere tett på markedet med begrenset ledetid. 

BIL:

I mange år har selskapet utviklet og solgt produkter for bilindustrien gjennom en langsiktig samarbeid med Harald A. Møller AS hvor vi har hatt æren av et mer enn 20 års tett relasjon.

VI er ISO 9001 : 2015 og 14001 :2015 sertifiserte.

bottom of page