top of page
LUNDE FOTO_Tufteparken-70.jpg

Tufteparken

TUFTEPARKEN STANDARD APPARAT

TUFTEPARKEN TILLEGG

Tufteparken er Norges mest kjente treningskonsept for utendørs trening. I sammen med Lasse Tufte har vi utviklet parkens apparater med fokus på å skape et folkehelsetiltak og nærmiljøanlegg med en rekke sosiale aktiverende tekniske hjelpemidler.

Se eksempler på hvor vi har satt opp Tufteparken her.

- Treningsapparatene er spesialdesignet for progresjon der det ikke ligger hindringer i apparatets konstruksjon for bevegelse. 

Det anbefales det at man etablerer parken med fallmatter/kunstgress eller helstøpt gummi, Dette er mer innbydende enn sand, bark og flis. Er du i tvil må du ta kontakt om fordeler og ulemper med de respektive fallunderlagene.

Tufteparken er utviklet i henhold til EN 16630, og i monteringsmanualen får man komplett oversikt over krav, montering og forslag til oppsett av parken. Enten full størrelse, litt komprimert eller veldig komprimert.

Lasse Tufte har skrevet en egen bok for Tufteparken som beskriver de enkelte øvelsene til mer avanserte. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

En komplett Tuftepark består av 9 apparater.

For mer info og priser på Tufteparken konseptet, sjekk

www.tufteparken.no  eller ta diriekte kontakt på post@tufteparken.no

Se også vår hovedside for treningsparker.

bottom of page