Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Sykkelparkering for borettslag og sameier

Vi har utviklet en del modeller som passer til borettslag og sameier. Det er delt inn i de som har mindre bygårder og noe begrenset plass til de som har åpne plasser og behov for mange plasser. Vi har også tilpasset produktene slik at man kan integrere de farger eller materialer som går i gjen i omgivelsene og bygningmasse forøvrig.

Typiske veggpanel: 

Tette eller perforerte plater

Spiler i treverk

Gitter eller strekkmetall

WP plater/korrugerte plater

Bygårder

Disse modellene er basert på vår erfaring med bygårder i Oslo. Ofte er det trangt og man har begrenset dybde å gå på. Disse skurene er tilpasset begrenset dybde på 2200 mm. Modellene kan leveres med dør eller skyvedør.

For skur på 2200 x 6200 mm vil man kunne plassere henholdsvis 20 sykler i to etasjer med dør, eller 28 sykler med skyvedører.


Plassering med dører: 6200 x 2200 mm med 20 sykler

Plassering med skyvedører: 6200 x 2200 mm med 28 sykler

Åpne landskap

Her er det antall plasser som er avgjørende for størrelsen, og gjerne tilpasset slik at alle brukere har sykkelparkeringen så nære som mulig.  På Lindeberg i Oslo som eksemplet til venstre er fra, er det plassert fire skur som er fordelt rundt på borettslaget. 

Skuret på bilde har plass til 30 sykler.