TP .png

Tufteparken - Norges ledende tiltak for lavterskel trening de siste 10 årene.

Tufteparken viser hva vi i Norge kan få til gjennom lokalt engasjement og dugnadsånd og gode støtteordninger. Tufteparken ville aldri lykkes om det ikke var for akkurat det. På giversiden har man Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, men også mange andre som har bidratt. Spillemidler har naturligvis vært viktig fra offentlig side. Allikevel, ingenting kan måle seg med det lokale engasjementet som er vist fra enkeltpersoner, velforeninger, idrettslag og andre ressurser. I dag ser vi i større grad at Tufteparken planlegges i nybygg både på offentlige prosjekter, næringsbygg, skoler og boligbygging.

IMG_2449.JPG

Tufteparken er et konsept utviklet og ledet av Lasse Tufte som i sammen med Suveren Rørmøbelfabrikk AS utviklet, tegnet og fikk alle formaliteter rundt etableringen av en utendørs treningspark på plass. Dette i en tid der det ikke fantes retningslinjer for utendørs treningsapparat. Vi ble derfor det første selskapet som fikk godkjent en treningspark etter den midligtidige normen som nå er standard.  Samtlige 9 apparater i Tufteparken er utviklet basert på erfaringer på høyder og gripeflater, både fra Norge og internasjonalt.

Bildet til venstre viser signaturapparatet i Tufteparken serien, Multirack. Bildet er fra 2012, fra den første Tufteparken som ble satt opp på Risenga i Asker.

Idag er det mer enn 200 Tufteparker spredt fra lengst i nord helt ned til spissen i sør. 

Risenga, Asker.

Naturlig videreutvikling av produktsortimentet

Som med alt annet vi engasjerer oss i er det tilbakemeldinger fra brukere som driver utviklingen. Derfor er det lagt til populære apparater til serien. Dette er slikt som benker som er ønsket av mange, og noen spesielle apparater som pole bar, army og dekkflipp. De sistnevnte har nå blitt like naturlig å bruke som det originale oppsettet.  

Pole .jpg
Dekkflipp.jpg
Army.jpg

                             Polestang                                                        Dekkflipp                                                             Army                            

Teknisk avklaring og beslutningsstøtte

Vi hjelper til en hver tid til der vi kan. Som oftest er det med tekniske avklaringer eller innspill til fallsoner og utforming av arealene. Ellers har man god støtte i underlagene man finner på tufteparken.no når det gjelder eksempeloppsett og detaljerte tegninger for hvert apparat.

 

Er du i tvil om noe?

 

 

kontakt oss! 

Takk! Melding er sendt.