Tekniske møbler

 

Vi er Norges største utvikler og produsent av avanserte tekniske møbler til det norske markedet. Vi har et bredt utvalg møbler tilpasset forskjellige forretningsområder og brukergrupper. Vi tilbyr kun produkter av høyeste kvalitet og ergonomi. Fokuset er å forbedre og dekke brukerens behov ved å levere løsninger hvor menneske og teknisk integrering gjør arbeidsoppgavene lettere å utføre.

Vareutvalget dekker blant annet kontrollromsmøbler, samhandlingsmøbler, møteromsmøbler, skjermstativ og oppheng, industrimøbler og for laboratorier og medisinske møbler.

Vi følger med i tiden, og er en tett partner når ny teknologi skal integreres. De siste årene har SR utviklet løsninger sammen med integratorer som blant annet dekker fjernstyring av flytrafikk, prosesser i oljeindustrien, matproduksjon, overvåking og styring av fiskemerder osv.