SR Sittboks

SR Sittboks er et modulbasert system for å lage benker og sitteplasser ut ifra kvadratiske seksjoner.

Her kan man sette de sammen til ønsket form. Nederste del er lagt av stål som lakkeres i ønsket farge, og en topp som leveres med stålplate (gjerne med kontrastfarge) eller treverk.

Her finner du dokumentasjon på dette produktet.

Spørsmål: Kan disse settes sammen i mange varianter?

Svar: Ja, disse kan settes sammen slik man ønsker med like kvadratiske moduler.

Produksjon

Dette produktet produseres ved vår fabrikk på Furuset i Oslo. Våre dyktige sveisere setter dette i sammen i seksjoner. Deretter settes seksjonene i sammen til et ferdig benk.

Produktene sendes deretter til galvanisering og eventuelt lakkering.

Vi lakkerer ikke galvanisert stål i vårt eget pulverlakkanlegg fordi det krever egen behandling for å sikre rikitg kvalitet.

Dette produktet leveres med flere mulige materialvalg.

 

Montering

Benkene kommer ferdig montert og trengs kun sammenkobling i henhold til vedlagte produksjonstegninger som viser rekkefølgen og plasseringen.

Galvanisert

Dette produktet kommer med 3 års garanti mot produksjonfeil og 30 år mot rust.

Galvanisert og lakkert

Dette produktet kommer med 3 års garanti mot produksjonfeil og 30 år mot rust.

Lakkert (kun for innebruk)

Dette produktet kommer med 3 års garanti mot produksjonfeil.

 

For alle overflatebehandlinger og ved skader på produktet forutsettes det at kunde har utbedret dette på anvist måte for at garantien skal gjelde.

Spesielle villkår gjelder for materialer med stort vedlikeholdsbehov slik som tre og kompositmaterialer.