SR City Park

Dette er et egenprodusert system hvor samlingsplass, aktivitet og lek møtes i et større felles område. Dette er ikke vårt unike konsept, men noe vi har funnet  inspirasjonen fra tilsvarende konsepter i Europa.

Samlingsplassen blir til ved et samarbeid mellom byggherre, entreprenør, arkitekt og oss for å finne den optimale flyt og form innenfor gjeldende budsjetter og tilgjengelig arealer.

Vi jobber nå med flere prosjekter og gir ut informasjon straks dette er mulig.

Her finner du dokumentasjon på dette produktet.

Produksjon

Dette produktet produseres ved vår fabrikk på Furuset i Oslo.

Montering

Systemene settes opp etter egne produksjonstegninger.

Galvanisert

Dette produktet kommer med 3 års garanti mot produksjonfeil og 30 år mot rust.

Galvanisert og lakkert

Dette produktet kommer med 3 års garanti mot produksjonfeil og 30 år mot rust.

For alle overflatebehandlinger og ved skader på produktet forutsettes det at kunde har utbedret dette på anvist måte for at garantien skal gjelde.