ErgoDesk Smart Spesial

Våre løsninger er sjelden helt standard, men under denne kategorien ligger de mest innovative løsningen som ofte dekker sære behov. Vi ser ofte at våre spesialløsninger blir til standard etter hvert som markedet modnes og teknologien blir stabil innenfor den nye bruken av hjelpemidlene. De fleste løsningene handler om å løse problemer eller være til støtte i sanntid hvor overføring av data og kommunikasjonen er helt avgjørende.

Vi har lagt inn noen bilder/illustrasjoner fra prosjekter som ligger under kategorien, og håper det gir noen tanker som du ønsker å ta videre med oss på ditt prosjekt.
Bildene viser et kartbord med to stk tiltbare touchscreens, kartskuffer under bordplaten og utrekk på hver side for ruller.

Her finner du dokumentasjon på dette produktet.