Sedum tak

Sedumtak gir en helt spesiell og naturlig brytning mot metall, mur og treverk. Det passer godt i omgivelsene, og det gir spesielt fin effekt i borettslag og sameier der taket er vakkert å se på.

Vi leverer sedumtak til våre skur. Spør oss gjerne om leveranser med dette.

Her finner du dokumentasjon på dette produktet.