Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Om Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Suveren Rørmøbelfabrikk AS er en mekanisk produksjonsbedrift som spesialiserer seg på stålprodukter gjerne i kombinasjon med andre materialer. Helt fra starten i 1961 har vi vært innovative, fornyet oss og vi tar stadig større andeler i nye markeder. Vi har gått fra å være en nisjebedrift lokalisert og betjent kunder i Oslo, til å bli en effektiv og profesjonell kompetansebedrift
med et bredt spekter av produkter og kunder over hele landet.

Suveren Rørmøbelfabrikk AS er stolte av våre erfarne og lojale ansatte.

Vi har over tid investert i vårt nettverk, og ikke minst våre dyktige medarbeidere som tar større utfordringer for å løse smarte,
funksjonelle og gode bærekraftige produkter.  

Vår egen merkevare innenfor tekniske møbler, ErgoDesk er en velkjent produktserie for alle som jobber med kontrollrom og driftssentraler, beredskap og samhandling. Med fokus på miljø utvikler og produserer vi produkter med høy kvalitet og holdbarhet.

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen mekanisk produksjon og med et bredt faglig miljø tilbyr vi fleksible og skreddersydde løsninger for våre kunder.

Våre verdier og mål

Vi jobber kontinuerlig med forbedring og utvikling av oss selv og de produkter og tjenester vi leverer til våre kunder.

Samarbeid

Både internt og eksternt jobber vi for best mulig samarbeid og kommunikasjon, internt og eksternt.

Resultater

Det er viktig at vi når våre mål, både når det gjelder kundeopplevelser, bærekraft, økonomi og

Riktig kvalitet

Vi jakter hele tiden punktet for riktig kvalitet i forhold til kundebehov og produksjonsmessige utfordringer

Innovasjon

Som en Norsk produsent av nisjeprodukter er vi helt avhengige av å ligge foran på innovasjon og tilpasning til nye behov i markedet.

Kundefokus

Vi jobber aktivt med å innfri kundens forventninger til oss og våre produkter.

Intigritet

Våre verdier og prinsipper skal samsvare med våre handlinger. Vi skal være ærlig og sannferdig i vårt møte med de rundt oss.

Kontakt oss