top of page

ErgoDesk Custom

Vi tilpasser til en hver tid etter beste evne våre løsninger til kundens krav og ønsker.

En del løsninger  ligger utenfor det som er tilpasninger av våre standard modeller, og blir da egne modeller. Disse har vi samlet i gruppen ErgoDesk Custom slik at man får et inntrykk av de mulighetene som ligger i vår ekspertise.

Spørsmål? Ta kontakt med oss:

Takk! Melding er sendt.

bottom of page