Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Kontrollrom til trafikkovervåkning og trafikkstyring

Vi blir aldri lei av å trekke frem leveransen av det nye MCR (Main Control Room) hos European Space Agency i Darmstadt, men må innrømme at det ligger litt utenom våre vanlige leveranser.

Vi er heller ikke noe mindre stolt av våre leveranser til de som driver overvåkning og kontroll av veg, sjø, tog eller luftrom i Norge. Nedenfor har vi tatt med en del bilder fra sentraler som styrer mye av trafikken i Norge med våre løsninger.

Løsningene er tilpasset romutforming og de spesifikke oppgavene man skal utføre på arbeidsstasjonen. For sentralene er det gjerne relativt like oppsett på alle arbeidspultene slik at operatøren kan sette seg hvor man vil. Andre steder er det delt inn i ansvarsområder. Vi styrer selvfølgelig ikke dette, men setter opp fleksible løsninger som er tilpasset kundens behov og som gir rom for endringer frem i tid.

Mange sentraler har en eller annen form for storskjerm, og på andre steder er det detaljert styring av deler av virksomheten. Dette kan være styring av bommer, broer eller signalstyring.

Styring av veitrafikk

​Vi har over mange år levert løsninger til landets Vegtrafikksentraler og enkeltstående arbeidsmiljøer tilknyttet disse.

Vegtrafikksentralene kjennetegnes med sitt behov for kontinuerlig drift. Derfor er det viktig at de har løsninger som tåler denne bruken. Vi er stolte over å levere våre bord tilpasset deres bruk, og ikke minst uttrolig fornøyd med at vi sjelden hører fra de om feil. Dette til tross for at en del installasjoner begynner å bli godt over tiltenkt levetid.

Som et resultat av dette tilbyr vi løsninger basert på sirkulær økonomi. Det er ingen grunn til å bytte ut fungerende komponenter om disse kan tas med i neste løsning. Vi ser gjerne på dette som en del av løsningsforslaget ved nye eller endret behov, noe som har fungert veldig godt mot denne kunden.

Brostyring

Lokal styring

Styring av luftfarten og tilknyttede tjenester

Vi har levert en rekke løsninger for luftfarten.

Løsningene er plassert i simulatormiljøer, i flytårn, i sentraler eller lokalt for styring av tilstøtende tjenester tilknyttet drift av lufthavna.

Til Avinors flygekontrolltjeneste for norsk luftrom og store deler av Nord-Atlanteren i Røyken har vi levert våre løsninger. I Bodø har vi det samme, men her er det også levert et større simuleringsmiljø.

Av de siste tilskuddene er Avinors prosjekt RTC som er omtalt i egen sak under våre kundecase. Dette er en sentral bestående av 15 posisjoner hvor man kan koble seg til en rekke flyplasser og fjernstyre disse fra Bodø.

Vi har også levert Avinors Airport Operation Center (APOC) sentral på Gardermoen. Dette er et spennende prosjekt hvor kunden har tilpasset posisjonene med en rekke tilvalg som pop uper i bordplaten, tilkoblingspunkter som gjør seg uttrolig godt i den blå Forbo Desktop bordplaten.

Annen trafikkstyring

Vi har lang erfaring fra både togtrafikk sentralt og enkeltstående posisjoner med egne behov. Mens de sentrale posisjoene ofte har like behov tilpasses de lokale til rommets spesielle utforming, og behov for blant annet utsyn fra arbeidsrommet. Dette gjør at løsningene ofte har mer funksjonalitet enn vanlig operatørbord.

Integrering av spesifikt utstyr i bordplaten tilhører også løsningene som er plassert lokalt.

For sjøtrafikk har vi levert løsninger tilpasset lokal kontroll av sjøtrafikken. Disse løsningene er basert på vår standard løsning ErgoDesk operator Cockpit.

KONTAKT OSS