Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Kontrollrom med tekniske møbler

Skreddersydde møbler til kontrollrom gir disse fordelene

Å innrede et kontrollrom med passende møbler er avgjørende for å sikre en god arbeidsflyt og funksjonalitet.

Valget av riktige møbler har derfor stor betydning når det kommer til brukervennlighet. Skreddersydde møbler gir en rekke fordeler som kan bidra til å oppnå dette. 

 

En mer effektiv arbeidshverdag

I et kontrollrom skal det tas mange viktige valg, det er derfor essensielt å ha løsninger som øker fleksibiliteten og effektiviteten rundt arbeidsoppgavene. Spesialtilpassede møbler spiller en stor rolle i å oppnå økt produktivitet gjennom arbeidsdagen. Ved å utnytte plassen og organisere møblene på en optimal måte kan kontrollrommet bli mer brukervennlig. En mulighet er for eksempel å plassere møblene på en måte som legger til rette for bedre samarbeid og interaksjon. Vi i Suveren har blant annet utviklet brukervennlige løsninger for kontrollrom til nødetater og luftfart.

 

Bedre plassutnyttelse og økt komfort

Skreddersydde møbler til kontrollrom har fordelen av å kunne tilpasses spesifikke behov og krav, noe som resulterer i økt komfort. Våre kontrollromsmøbler er utstyrt med nødvendige funksjoner som imøtekommer både individuelle og felles behov i bedriften. Dette kan for eksempel være funksjoner som justerbarhet, dybderegulering eller tilgang på storskjermer. Se våre operatørbord her.

Vi i Suveren tar hensyn til eventuelle teknologiske krav eller standarder som bedriften har, og tilbyr flere forskjellige løsninger basert på dine behov. I tilfeller ved trange eller begrensede kontrollrom, tilpasser vi møblene for den nøyaktige oppgaven og utnytter plassen på best mulig måte. Møbler som ErgoDesk og KAB Controller/Executive kan tilpasses akkurat det bedriften trenger. Vi leverer driftssikre og tilpassede løsninger for din bedrift. Se vårt utvalg av tekniske møbler her.

 

Fornøyde ansatte og lavere sykefravær

En av de mest betydningsfulle fordelene med skreddersydde møbler er den positive innvirkningen det har på arbeidsmiljøet og produktiviteten blant de ansatte. God helse og sikkerhet er avgjørende for trivsel på arbeidsplassen, og for å kunne utføre arbeidet på en optimal måte. Tilpassede arbeidsplasser kan gi  forbedret ergonomi og komfort gjennom arbeidsdagen for ansatte. Dette kan igjen ha direkte innvirkning på å redusere sykefraværet, da det forebygger belastninger og fysisk ubehag. Med andre ord, når møblene blir skreddersydd for å imøtekomme behovene til hver ansatt, har de det bedre på jobb og kan jobbe mer effektivt og fokusert. 

Ved å investere i gode kontrollromsmøbler i dag kan en skape optimale arbeidsforhold og resultater fremover.

Ta kontakt her dersom du er interessert i tilpassede møbler til dine arbeidsstasjoner!