Suveren Rørmøbelfabrikk AS

NYTT KONTROLLROM TIL VERDENSLEDENDE TEKNOLOGISELSKAP

Når kravene til nytt kontrollrom var funksjonelle operatørplasser for 24/7 drift, god ergonomi, og et integrert design kom kunden til oss.

Løsningen er bygd opp av de forskjellige valgene som ligger i ErgoDesk Operator-serien, og er satt sammen av rette bord, hjørnebord og buet bord.

Layout og design

Løsningen er basert på kundens inndeling av arbeidsoppgaver og ønske om layout. Det er krav til at layouten kan endres over tid, noe denne løsningen gir gode muligheter til. I dette tilfelle er det valgt lakkerte stålelementer som står til øvrige materialvalg i rommet. Bordplatene er levert med MDF kjerne og Formica F-7927 laminat. Dette er en lys grå, slitesterk laminat som ikke gir mye gjenskinn eller gir synlige fingermerker. Kabler til teknisk utstyr er integrert i konstruksjonen, og teknisk rom er tilpasset kundens spesifikke behov for plassering og fordeling av teknisk utstyr.

På bildet ser man monitorholderne som er tilpasset spor i monitorhyllen som gjør det mulig å endre konfigurasjonen ved å løsne to ratt på hver monitorholder. Dette var viktig for kunden som ser for seg behov for å bytte ut monitorene i løpet av bordenes forventede levetid på 15-20 år. Man ser også de avtagbare frontene til teknisk rom. De fjernes enkelt uten behov for verktøy. I dette tilfelle er de levert med lakkerte overflater, men de kan også leveres med stoff for å bryte opp designet.

Hev og senke funksjon

Alle bordene er levert med spesialsøyler som dekker kravene i standarden EN 11064 om ergonomi i kontrollrom. Dette er kraftige tredelte søyler som er veldig driftssikre. I tillegg ville kunden øke den individuelle tilpasningen ved å gjøre monitorhyllen individuelt hev/senkbar. Dette gjør at hver operatør ved et knappetrykk regulerer hyllen etter sine preferanser. For kunden var dette viktig fordi det er stor høyde- og aldersforskjell blant operatørene.

Teknisk integrering

Løsningen kommer ferdig tilrettelagt for kabling fra datarommet til teknisk rom i hvert bord der man fordeler og plasserer denne delen av utstyret. Kablene kommer via en kabelføring som er skjermet med en kasse. Det tekniske rommet består av oppheng og monteringsplater tilpasset kundens behov. Det er også plassert PC som ikke kan stå i datarommet.

KONTAKT OSS